Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

Γεννημένος στη Νέα-Βύσσα, Ορεστιάδας το 1967. Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού το 1991 και Διδακτορικό Δίπλωμα το 2000 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο Σχεδιασμό Διεργασιών και Συστημάτων, στη Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων (ενεργειακός σχεδιασμός με ανανεώσιμες πηγές, σχεδιασμός υβριδικών συστημάτων παραγωγής ισχύος, αξιολόγηση πολιτικών και μέτρων ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας), στη Διαχείριση και Προστασία Περιβαλλοντικών Συστημάτων (διαχείριση φυσικών πόρων, προστασία του αέριου αποδέκτη, ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης περιβαλλοντικής επίδοσης), στη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων (αποτίμηση οικο-αποδοτικότητας αλυσίδων νερού, αντιμετώπιση καταστάσεων λειψυδρίας, πρόβλεψη και διαχείριση ζήτησης νερού, σχεδιασμός συστημάτων φυσικής και τεχνικής επεξεργασίας νερού, παραγωγή νερού με αφαλάτωση), σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και σε Τεχνολογίες Ηλεκτρονικής Μάθησης.

 

Ειδικεύεται στην ανάπτυξη εφαρμογή των υπολογιστικών τεχνικών και για στο σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων (DSS).

 

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών έργων. 

Έχει δημοσιεύσει 5 εκπαιδευτικά βιβλία ενώ ένα αξιοσημείωτο τμήμα της ερευνητικής του δραστηριότητας έχει δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων.

 

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα