Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, του Πολυτεχνείου Κρήτης από το 2018, στο γνωστικό αντικείμενο «Μετάδοση Θερμότητας». Διδάσκει τα μαθήματα «Μετάδοση Θερμότητας», «Ρευστομηχανική» και «Ορθολογική Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων», στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και «ICT in Agriculture and Water Management»στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο  Χανίων (CIHEAM MAICh).

 

Διδακτορικό Δίπλωμα το 2000 (τίτλος διατριβής «Προσομοίωση μηχανισμών μεταφοράς σε συστήματα αλλαγής φάσης») και Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού το 1991 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών. Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό και Ερευνητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών, από το 2000 έως το 2018. 

 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου (Industry 4.0, Agriculture 4.0, ευφυή θερμοκήπια, ευφυή κτίρια, digital twins, cyber-physical systems), Σχεδιασμός Διεργασιών και Συστημάτων (μοντελοποίηση και προσομοίωση διεργασιών, ανάλυση προσομοίωση και βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής, ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων), Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων (εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακός σχεδιασμός με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τεχνικές συγκομιδής ενέργειας, σχεδιασμός υβριδικών συστημάτων παραγωγής ισχύος, αξιολόγηση πολιτικών και μέτρων ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας), Διαχείριση Περιβαλλοντικών Συστημάτων (διαχείριση φυσικών πόρων, προστασία αέριου αποδέκτη, εργαλεία αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιδόσεων, ανάλυση κύκλου ζωής), Διαχείριση Υδάτινων Πόρων (επεξεργασία νερού σε βιομηχανίες, αποτίμηση οικο-αποδοτικότητας αλυσίδων νερού, αντιμετώπιση καταστάσεων λειψυδρίας, πρόβλεψη και διαχείριση ζήτησης νερού, σχεδιασμός συστημάτων φυσικής και τεχνικής επεξεργασίας νερού, αφαλάτωση νερού), Συστήματα Λήψης Αποφάσεων (πολυκριτηριακή λήψη αποφάσεων, συμμετοχική λήψη αποφάσεων, μέθοδοι μηχανικής μάθησης).

 

Συμμετοχή σε περισσότερα από 30 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά έργα σαν Επιστημονικός/Τεχνικός Διαχειριστής, Επιστημονικός Υπεύθυνος και Κύριος Ερευνητής. Συγγραφέας 5 ακαδημαϊκών βιβλίων και πάνω από 60 επιστημονικών δημοσιεύσεων.

 

Βιογραφικό Σημείωμα