Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, του Πολυτεχνείου Κρήτης, από το 2018.

 

Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό και Ερευνητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών, από το 2000 έως το 2018.

 

Διδακτορικό Δίπλωμα το 2000 και Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού το 1991 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών.

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου (Industry 4.0, Agriculture 4.0, ευφυή θερμοκήπια, ευφυή κτίρια, digital twins)· Σχεδιασμός Διεργασιών και Συστημάτων (μοντελοποίηση και προσομοίωση διεργασιών, ανάλυση προσομοίωση και βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής, ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων· Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων (εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακός σχεδιασμός με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τεχνικές συγκομιδής ενέργειας, σχεδιασμός υβριδικών συστημάτων παραγωγής ισχύος, αξιολόγηση πολιτικών και μέτρων ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας)· Διαχείριση Περιβαλλοντικών Συστημάτων (διαχείριση φυσικών πόρων, προστασία αέριου αποδέκτη, εργαλεία αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιδόσεων, ανάλυση κύκλου ζωής)· Διαχείριση Υδάτινων Πόρων (αποτίμηση οικο-αποδοτικότητας αλυσίδων νερού, αντιμετώπιση καταστάσεων λειψυδρίας, πρόβλεψη και διαχείριση ζήτησης νερού, σχεδιασμός συστημάτων φυσικής και τεχνικής επεξεργασίας νερού, αφαλάτωση νερού) Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών· Τεχνολογίες Ηλεκτρονικής Μάθησης.

 

Εμπειρία: Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση διεργασιών και συστημάτων· Ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικών τεχνικών· Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων (DSS).

 

Συμμετοχή σε περισσότερα από 20 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά έργα σαν Επιστημονικός Υπεύθυνος και Κύριος Ερευνητής.

 

Συγγραφέας 5 ακαδημαϊκών βιβλίων και πάνω από 60 επιστημονικών δημοσιεύσεων.

 

Βιογραφικό Σημείωμα