Δημοσιευμένα Βιβλία

Γ. Αραμπατζής , Δ. Ασημακόπουλος και Β. Λυγερού. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας. Τζιόλας, 2020. ISBN: 978-960-418-840-6.
Δ. Ασημακόπουλος, Γ. Αραμπατζής, Α. Αγγελής-Δημάκης, Α. Καρταλίδης και Γ. Τσιλιγγιρίδης. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας– Δυναμικό και Τεχνολογίες. Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη, 2015. ISBN: 978-960-6706-76-9.
Δ. Ασημακόπουλος, Β. Λυγερού και Γ. Αραμπατζής. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2012. ISBN: 978-960-491-064-9.
Δ. Ασημακόπουλος, Β. Λυγερού και Γ. Αραμπατζής. Μεταφορά Θερμότητας. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2009. ISBN: 978-960-7182-57-9.
Β. Λυγερού, Δ. Ασημακόπουλος και Γ. Αραμπατζής. Μεταφορά Μάζας. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2005. ISBN 960-7530-66-7.
Δ. Ασημακόπουλος και Γ. Αραμπατζής. Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων & Λήψης Αποφάσεων. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2002. ISBN: 960-7530-25-Χ.

Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους

I. Poulios and G. Arampatzis. Developmental and Energy Infrastructures in Proximity to Historic Environments: The Investor, and the State. Chapter in book “Culture and Perspective at Times of Crisis”, Edited by S. Antoniadou, G. Vavouranakis, I. Poulios and P. Raouzaiou, Oxbow Books, 2018.
G. Arampatzis, A. Kartalidis and D. Assimacopoulos. Responding to Water Challenges Through Desalination: Energy Considerations. Chapter in Book “Desalination”, Edited by T. Yonar, Intech, 2017. DOI: 10.5772/65209.
Γ. Πούλιος και Γ. Αραμπατζής. Αναπτυξιακά-ενεργειακά έργα, πολιτισμικό περιβάλλον, τοπική κοινωνία και βιώσιμη ανάπτυξη. Κεφάλαιο στο βιβλίο Πολιτισμική Διαχείριση, Τοπική Κοινωνία και Βιώσιμη Ανάπτυξη, των Γ. Πούλιος, Μ. Αλιβιζάτου, Γ. Αραμπατζής, Α. Γιαννακίδης, Ν.Γ. Καραχάλης, Ε. Μάσχα, Μ. Μούλιου, Μ. Παπαδάκη, Χ. Προσύλης και Σ.Τουλούπα. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, 2015. ISBN: 978-960-603-444-2. Ηλεκτρονικό βιβλίο, διαθέσιμο στο http://hdl.handle.net/11419/2394