Ανακοινώσεις σε Πρακτικά Επιστημονικών Συνεδρίων με Κριτές

G.J. Tsinarakis, P.S. Spanοudakis, G. Arampatzis, N.C. Tsourveloudis and L. Doitsidis. Implementation of a Petri-net based Digital Twin for the development procedure of an Electric Vehicle. 28th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED 2020). Saint-Raphaël, France. June 2020.
A. Angelis-Dimakis, G. Arampatzis, P. Dedousis and G. Apostolopoulos. SWAN Platform - A web-based tool to support the development of industrial solid waste reuse business models. 16th International Conference on Environmental Science and Technology. Rhodes, Greece. September 2019.
K. Solomou., G. Arampatzis, P. Dedousis, A. Angelis-Dimakis. A database of existing solid industrial waste reuse schemes as the basis for an industry matching algorithm. 16th International Conference on Environmental Science and Technology. Rhodes, Greece. September 2019.
A. Kavga, M. Souliotis, G. Arampatzis and S. Papaefthimiou. Intelligent Greenhouses to Reduce Environmental Imprint. XXXVIII CIOSTA & CIGR V International Conference, Sustainable Decisions in Bio-Economy. Rhodes, Greece. June 2019.
E. Gerampinis, F. Kalafati, G. Arampatzis and N. Matsatsinis. Development of Decision Support System in Energy. 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research, OR in public and private services. Patras, Greece. May 2019.
T. Pieri, A. Nikitas, G. Arampatzis and A. Angelis-Dimakis. A methodological framework for the holistic assessment of carbon capture and utilization value chains. 5th International Symbosium on Green Chemictry, Sustainable Development and Circular Economy. Skiathos, Greece. October 2018.
D.S. Tsoukeris, I. Nydrioti, P.-M. Stathatou, P. Dedousis, G. Arampatzis and D. Assimacopoulos. Environmental Impact Assessment of Combined Natural & Engineered Systems for Wastewater Treatment & Reuse: The Case Of Antiparos WWTP. 6th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management. Chania, Crete, Greece. September 2018.
G. Arampatzis, P.-M. Stathatou, P. Scaloubakas and D. Assimacopoulos. A User-Oriented Approach to Provide Online Decision Support Services: The AquaNES DSS Experience. 7th International Symposium & 29th National Conference on Operational Research. Chania, Crete, Greece. June 2018.
G. Arampatzis, A. Kartalidis, S. Papaefthimiou and D. Assimacopoulos. A Decision Support System for Design, Assessment and Evaluation of Integrated Water and Energy Production Systems. 3rd HAEE Conference: Energy Transition: European and Global Perspectives, Athens, Greece, May 2018.
P.M. Stathatou, P. Dedousis, G. Arampatzis, H. Grigoropoulou and D. Assimacopoulos. Energy Savings & Reduced Emissions in Combined Natural & Engineered Systems for Wastewater Treatment & Reuse: The WWTP of Antiparos Island, Greece. 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Naxos Island, Greece, June 2018.
P.M. Stathatou, G. Arampatzis, E. Christoffels and D. Assimacopoulos. Decision Support System for the implementation of Combined Natural and Engineered Water Treatment Systems: The Case of Retention Soil Filters. 16th International Conference of the IWA Specialist Group on Wetland Systems for Water Pollution Control, Valencia, September 2018.
G. Arampatzis, E. Kampragou, P. Scaloubakas, and D. Assimacopoulos. Balancing water supply and demand under different demand management options: a water system perspective. 36th IAHR World Congress, The Hague, The Netherlands, June-July 2015.
A. Georgopoulou, A. Angelis-Dimakis, G. Arampatzis and D. Assimacopoulos. Assessing and improving the eco-efficiency of a bottling plant using a systemic approach. CEMEPE/SECOTOX 2015 Conference, Myconos, Greece, July 2015.
G. Arampatzis, E. Kampragou, N. Perdikeas, P. Scaloubakas, and D. Assimacopoulos. A system-based approach for the assessment of water demand management instruments. IWA Waterideas 2014 Conference, Bologna, Italy, October 2014.
A. Angelis-Dimakis, G. Arampatzis and D. Assimacopoulos. Systemic eco-efficiency assessment in water use systems. 17th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production, Portoroz, Slovenia, October 2014.
G. Arampatzis, A. Angelis-Dimakis, M. Blind and D. Assimacopoulos. An online suite of tools to support the systemic eco-efficiency assessment in water use systems. 17th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production, Portoroz, Slovenia, October 2014.
G. Arampatzis, N. Perdikeas, E. Kampragou, P. Scaloubakas and D. Assimacopoulos. A water demand forecasting methodology for supporting day-to-day management of water distribution systems. 12th International Conference "Protection & Restoration of the Environment", Skiathos, Greece, June 2014.
A. Georgopoulou, A. Angelis-Dimakis, G. Arampatzis and D. Assimacopoulos. Eco-efficiency assessment in the agricultural sector: The case of fresh form tomato crop in Phthiotida. 12th International Conference "Protection & Restoration of the Environment", Skiathos, Greece, June 2014.
C. Xiouras, A. Angelis-Dimakis, G. Arampatzis and D. Assimacopoulos. Environmental and energy assessment of new vehicle technologies in the greater Athens area. 12th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, September 2011.
A. Kartalidis, M. Georgopoulou, G. Arampatzis and D. Assimacopoulos. Desalination in Greek island by using RES. 12th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, September 2011.
G. Arampatzis, A. Panagiotakis, E. Kampragou, E. Manoli and D. Assimacopoulos. A GIS-based tool for assessing climate change impacts on tourism, 12th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, September 2011
Ι. Μιχαλόπουλος, Α. Αγγελής-Δημάκης, Γ. Αραμπατζής και Δ. Ασημακόπουλος. Αξιολόγηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα υπό συνθήκες αβεβαιότητας. 8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2011.
A. Kartalidis, G. Arampatzis and D. Assimacopoulos. A decision support system for design and assessment of hybrid systems for cogeneration of electricity and water. 22nd European Modeling & Simulation Symposium, Fes, Morocco, October 2010.
A. Angelis-Dimakis and G. Arampatzis. Energy indicators for sustainable development. 24th European Conference on Operational Research, Lisbon, Portugal, July 2010. (Book of Abstracts)
Α. Αγγελής-Δημάκης, Γ. Αραμπατζής και Δ. Ασημακόπουλος. Ανάλυση κόστους-αποδοτικότητας για τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε απομονωμένα συστήματα υπό συνθήκες αβεβαιότητας. 9ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Πάφος, Κύπρος, Μάρτιος 2009.
A. Kartalidis, G. Arampatzis and D. Assimacopoulos. Rapid sizing of renewable energy power components in hybrid power plants for reverse osmosis desalination process. International Congress on Environmental Software and Modeling, Barcelona, Spain, July 2008.
A. Angelis-Dimakis, P. Trogadas, G. Arampatzis and D. Assimacopoulos. Cost effectiveness analysis for renewable energy sources integration in the island of Lemnos, Greece. International Congress on Environmental Software and Modeling, Barcelona, Spain, July 2008.
I. Sofronis, G. Arampatzis, D. Assimacopoulos and Th. Oikonomou. Promot: A decision support tool for the promotion of energy efficient motor systems. 4th International Conference on Energy Efficiency in Motor Driven Systems (EEMODS), Heidelberg, Germany, September 2005.
Ε. Manoli, P. Katsiardi, G. Arampatzis and D. Assimacopoulos. Comprehensive water management scenarios for strategic planning. 9th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, September 2005.
D. Voivontas, E. Manoli, G. Arampatzis and D. Assimacopoulos. Water management in small islands: an optimization model for Paros. HYDROTOP 2003, Marseille, France, October 2003.
D. Voivontas, G. Arampatzis, E. Manoli, C. Karavitis and D. Assimacopoulos. Water supply modeling towards sustainable environmental management in small islands: the case of Paros. European Conference on Desalination and the Environment: Fresh Water for All, Malta, May 2003.
E. Manoli, G. Arampatzis, E. Pissias and D. Assimacopoulos. A spatial decision support system for the evaluation of water demand and supply management schemes. 3rd International Forum on Integrated Water Management “Hydrorama 2002”, Athens, Greece, March 2002.
G. Goulas, G. Arampatzis, C.T. Kiranoudis, P. Scaloubacas and D. Assimacopoulos. Evaluation of transport policies in Athens. 7th International Conference on Environmental Science and Technology, Syros, Greece, September 2001.
Ι. Μιχαλόπουλος, Σ. Παπαδοκωνσταντάκης, Γ. Αραμπατζής και Α. Λυγερός. Σύγκριση νευρωνικών και στατιστικών μοντέλων για τη μοντελοποίηση της διεργασίας καταλυτικής πυρόλυσης. 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, Ιούνιος 2001.
Ι. Μιχαλόπουλος, Σ. Παπαδοκωνσταντάκης, Γ. Αραμπατζής και Α. Λυγερός. Μοντελοποίηση και αριστοποίηση της μονάδας FCC χρησιμοποιώντας νευρωνικά δίκτυα. 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, Ιούνιος 2001.
G. Arampatzis, C.T. Kiranoudis, P. Scaloubacas and D. Assimacopoulos. A GIS-based decision support system for planning urban transportation policies. 13th National Conference of Hellenic Operational Research Society “Transport & New Technologies”, Pireaus, Greece, December 2000.
K. Missirlis, E. Manoli, G. Arampatzis and D. Assimacopoulos. The design of a desalination plant powered by renewable energies. 5th International Water Technology Conference, Alexandria, Egypt, March 2000.
G. Arampatzis and D. Assimacopoulos. Numerical modeling of convection-diffusion phase change problems. 2nd National Congress of Computational Mechanics, Chania, Greece, June 1996.
Δ. Παπαδόπουλος, Γ. Αραμπατζής και Δ. Ασημακόπουλος. Εκτίμηση ποιότητας αέρα σε τραχύ έδαφος κάτω από συνθήκες μεταβλητού ανέμου και συντελεστών διάχυσης. 4ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μυτιλήνη, Σεπτέμβριος 1995.
Γ. Αραμπατζής, Π. Δημητρίου και Δ. Ασημακόπουλος. Αντιμετώπιση της αριθμητικής διάχυσης σε προβλήματα διασποράς αερίων ρύπων. 2ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μυτιλήνη, Σεπτέμβριος 1991.